Konkurs: POETYCKIE WALENTYNKI 2018

Konkurs: POETYCKIE WALENTYNKI 2018

 

POETYCKIE WALENTYNKI 2018

Konkurs

Temat: Miłość

Konkurs jest skierowany do wszystkich osób dorosłych, którzy napiszą od 1 do 5 wierszy i prześlą do dnia 05.02.2018 godz. 10.00 na adres: konkurspoetycki@hotmail.com. Utwory nie mogą być dotychczas nigdzie publikowane. Autorzy mogą nadsyłać wiersze, fraszki, limeryki. Prace należy podpisać godłem. Osobno w załączniku dane: imię, nazwisko uczestnika, adres, podpisane oświadczenie o treści: Potwierdzam, że prace są mego autorstwa. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na bezpłatną publikację utworów. Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody niespodzianki. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Klub Literacki „Vers“ zaprasza do udziału w konkursie.

Vorhergehende
Nächste


Facebook